AVÍS LEGAL


DADES IDENTIFICATIVES

Identitat del responsable: TALLER SELLART S.C.P
Raó social: TALLER SELLART S.C.P
NIF / CIF: J25415985
Correu electrònic: tallersellart@tallersellart.com

Termes generals d’ús

L’accés i / o ús d’aquest pàgina web atribueix la condició d’usuari, que accepta els tà © termes i condicions generals d’ús per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten. Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització de la pàgina web, incloent-hi els Continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris. El mer accés o utilització del portal, de tots o part del portal sobre Continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús.

Per informar de les dades personals que recaptem i la forma en què el fem POTS accedir a la nostra política de privacitat.

Aquest web, per tan, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

RESPONSABILITAT

Tot accés o ús que puc fer de la informació contingut en el Mateix, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, l’usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota super única i exclusiva responsabilitat.

L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de la pàgina web. En tot cas, Es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d’ús, ja que pueder ser modificades.

No Garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com consecuència de la falta de disponibilitat del Servei por motius de Força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, Aliens a super voluntat, o per desconnexions realitzades per Treballs de Millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. No serà responsable per la interrupció, suspensions o finalització de la informació o serveis. Així Mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, Pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per Tercers o no imputables al portal. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afecten a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà, a super única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense Necessitat de prevenir avís l’accés a la informació i serveis a Aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què el imposi, l’aplicació no Garanteix ni Assumeix responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de la web.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’empresa. Tota la responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o altre.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’empresa és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels Elements Continguts en la MATEIXA. Tots els Drets estan reservats.

En virtut del que disposada en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa sumi modalitat de posat a disposició, de la seva totalitat d’o part del portal els continguts i serveis d’aquesta pàgina web, amb fines comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa.

LINKS, BÀNERS

En cas que www.sellartferreria.es inclogui links o enllaços Amb un altre portals, Té una finalitat merament informativa, i no suposa que l’empresa recomani i / o garanteixi aquests portals, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable de els mateixos.

BLOC

En cas que www.sellartferreria.es tenga 1 Apartat Bloc, sumi finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l’empresa. El titular del Web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris, i es reserva Els drets d’esborrar qualsevol comentari que feia pudor resultar ofensius o denigrants i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

Skip to content